Logo Archiwalne loga Logo
Zaloguj się!
  Aktualności
Administracja
Ostrzeżenia
Informacje
Regulamin
Forum
Download
Rejestracja
Rankingi:
Nagrody
Logowanie
Poradnik: 

Kredyty z kopalni:
6 743

Kredyty za jewele:
44 598

EXP: 550x OffLine

EXP: 600x OffLine

MEXP: 1,5x OffLine

EXP: 800x OffLine

Online: 0
Na stronie: 5

Najwiecej online (54) bylo:
6 sty 2017 16:44

Kont: 29697
Postaci: 2448
Gildii: 31

Crywolf Event: Zwycięstwo
Nastepny:


Zakładając konto na serwerze SoulMU potwierdzasz, że zapoznałeś/zapoznałaś się z niniejszym regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie usprawiedliwia jego nieprzestrzegania. Ignorantia iuris nocet...

ZASADY OGÓLNE:

A1. Serwerem kieruje i zarządzają Administratorzy oraz Game Masterzy (GM). Junior Game Masterzy (JGM) pomagają Administracji (AT) w utrzymaniu porządku i gracze zobowiązani są do respektowania ich próśb lub poleceń. Ze składem administracji można zapoznać się na stronie: http://soulmu.pl/index.php?strona=admini

A2. Hasło do konta na serwerze musi składać się maksymalnie z 10 liter i cyfr. Nigdy same cyfry, nigdy znaki specjalne - to buguje konto! I pamiętaj - wielkość liter ma znaczenie!

A3. Forum serwera jest jego integralna częścią i należy się na nim zarejestrować. Umieszczane są tam informacje dotyczące serwera.

A4. Użytkownicy forum zobowiązani są do wpisywania sukcesywnie WSZYSTKICH swoich nicków ze wszystkich kont, które posiadają na serwerze, w profilu konta forumowego. Jeśli masz jedno konto - wpisujesz nicki z jednego konta, jeśli masz 2, 3 czy 5 - wpisujesz nicki ze wszystkich. Nowi użytkownicy mają 3 dni czasu na dostosowanie się do obowiązujących wymogów. NAZWY POSTACI NALEŻY AKTUALIZOWAĆ ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM!

A5. Punkty sporne regulaminu rozstrzyga wyłącznie AT. Od decyzji GM można się odwołać tylko do Administratora.

A6. Administracja ma zawsze racje. Podważanie decyzji Administratorów, nie stosowanie się do ustalonych zasad prowadzi do utraty konta na forum oraz na serwerze.

A7. Administracja ma prawo wprowadzać zmiany w regulaminie oraz w ustawieniach serwera, nie informując o tym użytkowników. Należy pilnować tego we własnym zakresie.

A8. Administracja zastrzega sobie prawo do odmówienia graczowi w dowolnej chwili możliwości korzystania ze swojej pracy oraz prawo do skasowania przedmiotów/postaci/kont bez podania przyczyny.

A9. Kara za nieprzestrzeganie regulaminu to: warny, bany, kasacje postaci, kasacje kont, bany na IP. W zależności od przewinienia warny/bany są na edycję lub stałe.

A10. Posiadane przez graczy przedmioty/resety/kredyty/postaci NIE przechodzą na NOWĄ EDYCJĘ.

A11. Obowiązuje zakaz reklamowania innych serwisów/for/serwerów w grze/komentarzach/na forum.

A12. Na serwerze istnieją 3 suby: [Non-PVP], [PVP] oraz [VIP]. Na każdym z nich obowiązują ZASADY OGÓLNE oraz dodatkowe (patrz niżej). Sub [CS] (Crywolf) jest subem PVP i panują tam zasady PVP (nie dotyczy EVENTU CW).

A13. Nazwa postaci lub gildii nie może być wulgarna, obraźliwa i zawierać treści rasistowskich bądź innych zabronionych prawem. Nick postaci MUSI składać się jedynie z liter oraz cyfr. Można wykorzystywać także podkreślenie ('_'). Inne ZNAKI SPECJALNE nie są mile widziane! Nick musi stanowić wyraz, a nie zlepek przypadkowych znaków. Takie postaci będą kasowane bez ostrzeżenia!

A14. Zakładanie postaci o nicku pochodnym od nicków Administracji (AT, GM, JGM, Moderatorów forum) może doprowadzić do usunięcia postaci lub zbanowania konta.

A15. Zabrania się używania wulgarnych i obelżywych słów wobec innych osób oraz nadużywania wykropkowanych niecenzuralnych określeń. Wyzywanie w gildii i sojuszu nie jest karane, tego typu sprawy rozwiązuje Alliance Master lub Guild Master.

A16. Niedopuszczalne jest powoływanie się na znajomości oraz utrudnianie AT pracy na serwerze (także grożenie innym banem/warnem), proszenie AT o zen/itemy/party oraz dawanie im /trade/party/duel/war/guild/alliance/ - poza wyraźną prośbą/poleceniem.

A17. Nie obsypujcie Administracji pytaniami dotyczącymi techniki gry. Od tego są poradniki gracza, a wszelkie sprawy dotyczące serwera załatwiajcie wyłącznie poprzez PW na forum.

A18. Jakiekolwiek próby działania na szkodę serwera: hacking, kopiowanie prac AT oraz itemów w grze, używanie programów ingerujących w grę oraz handel kontami/postaciami za PLN (jak również za itemy z innej gry) jest surowo zabronione. Panuje również całkowity zakaz umieszczania treści nawołujących do używania bugów, cheatów, hacków. Przechwalanie się kopiowaniem itemów, używaniem bugów, czitów, martwych pól - obciążone jest ryzykiem utraty postaci czy konta.

A19. Zakaz używania padów i innych kontrolerów gier.

A20. Jeśli zauważysz, że ktoś złamał regulamin niezwłocznie powiadom Administrację dołączając screeny lub filmik z gry.

A21. Nie zgłaszanie do Administracji podejrzanych sytuacji, korzystanie z nich, pomaganie, ukrywanie i udostępnianie swojego konta osobom z zakazem wjazdu na SoulMU może doprowadzić do usunięcia konta z serwera oraz banem na IP.

A22. Na serwerze nie ma zakazu AFK (Away from Keyboard). Zostawiając postać musisz się jednak liczyć z tym, że ktoś może Cię zabić i przejąć spot zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

A23. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:
a) konta użytkowników - za wszelkie działania/nieprawidłowości/złamanie regulaminu odpowiada tylko i wyłącznie właściciel konta;
b) handel itemami w grze, kradzież itemów (np.: niezwrócenie po ulepszeniu, włamanie na konto, podanie hasła innemu graczowi);
c) straty spowodowane błędami w grze – błędy są eliminowane w miarę możliwości i zgłaszane do firmy kodującej pliki serwerowe (nie mamy jednak wpływu na naprawę).

A24. Administracja nie wymienia przedmiotów dodanych z WebShopa (WS). Należy zwracać uwagę na to, co się wybiera. Nie zwracamy również kredytów za błędnie wybrany item.

A25. Sytuacje, niezależne od AT, takie jak: awarie serwera/serwerowni, przerwy w działaniu forum/strony/gry, mogą pojawić się w każdej chwili itp. Administracja dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować czas przestoju, jednak nie zwraca itemów/resów/, które mogą być w tym czasie utracone. Informacja o czasie planowanego przez AT off-line będzie podawana na ShoutBoxie (SB) forum.

A26. Administracja nie zwraca itemów, które znikną podczas skanowania programem do sprawdzania zdublowanych przedmiotów.

A27. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.

DONATE:

B1. Wszelkie wpłaty na serwer są dobrowolne i świadome. Przed dokonaniem wpłaty należy się dobrze zastanowić, gdyż pieniądze nie będą zwracane.

B2. W przypadku zbanowanie postaci/konta pieniądze nie są zwracane, a korzyści wynikające z donate zostaną usunięte. VIP nie zostaje wydłużony o czas blokady.

B3. Kto posiada dożywotniego VIP, a otrzyma bana na konto - traci uprawnienia.

B4. W przypadku zamknięcia serwera wpłaty nie będą zwracane.

ZASADY SUB NON-PVP
Zasady dodatkowe do ogólnych:


C1. Obowiązuje zakaz PK, KS na spotach oraz przy goldach. Wyjątek stanowi PK w obronie własnego spota lub PK w celu usunięcia AFK-era, zgodnie z zasadami. Prawo do spota/golda traci się wraz z przestaniem bicia na nim/go, śmiercią lub DC.
Dopuszczalne jest zabicie gracza na wyznaczonym spocie jedynie gdy:
a) zaatakuje nas pierwszy (zrób screen na dowód że spot/klatka należy do Ciebie),
b) gdy jest na spocie/w klatce AFK (zrób scr jak piszesz do niego, także na /post; pamiętaj o rozwinięciu F4 i przejęciu spota zgodnie z zasadami okreslonymi w FAQ (http://forum.soulmu.pl/viewtopic.php?t=14605),
c) gdy mimo upomnień wciąż ksuje nam lub podkrada drop zrób screen z 3 x F4.

C2. PK i/lub KS na spocie dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku AFK i potwierdzenia poprzez stronę www.soulmu.pl wartości 400 lvl u gracza zajmującego spot.

C3. Na subie [NPVP] nie istnieje coś takiego jak rezerwacja spotów czy też przetrzymywanie ich dla kolegów z gildii, sojuszu, którzy "zaraz" przyjdą. Jeśli gracz expi solo, a ma 400 lvl - ma OBOWIĄZEK zejść ze spota i oddać go innemu graczowi. Dotyczy również party, gdzie wszyscy członkowie mają 400 lvl. Zobowiązani są oni do opuszczenia spota.

C4. W przypadku sytuacji, w której właściciel spota oraz osoba o niego się ubiegająca mają 400lvl - prawo do spota przysługuje graczowi, który był na nim pierwszy.

C5. Zabronione jest zabijanie na spotach graczy z 400 lvl, którzy są w party z osobą, która maksymalnego lvla jeszcze nie osiągnęła. Wyjątek stanowi sytuacja w której jest FULL PT, gracze czekają w kolejce do pt i party master wyrazi zgodę.

C6. Pierwszeństwo w walce podczas eventu Night Mare w Kanturu Relic ma osoba, która weszła tam pierwsza.

C7. Off-Trade działa tylko na mapie Lorencia.

ZASADY SUB PVP
Zasady dodatkowe do ogólnych:


D1. Player Killer (PK) jest na tym subie dozwolone. Jedyny wyjątek to event CryWolf.

D2. KS jest dozwolone bez jakichkolwiek ograniczeń.

ZASADY SUB VIP
Zasady dodatkowe do ogólnych:


E1. Nie PK`ujemy i nie KS`ujemy na spotach pomimo AFK gracza – widzisz, że posiadacz spota jest AFK, sprawdź czy ma 400 lvl. Jeśli nie, szukaj innego spota lub czekaj do momentu wbicia przez niego 400 lvl.
PK i/lub KS na spocie dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku AFK i potwierdzenia poprzez stronę www.soulmu.pl wartości 400 lvl u gracza zajmującego spot.

E2. Nie PK`ujemy i KS`ujemy w Kalimie przy Kundunie, na NM evencie oraz w innych miejscach z dużym expem.

E3. Nie zamykamy eventu NightMare w Kanturu Relic, pozostaje on otwarty przez 24/7. NightMare na VIP musi być ZAWSZE otwarte. Ponadto pierwszeństwo w walce podczas eventu ma osoba, która weszła tam pierwsza. Za zamknięcie NM karą jest:
a) blokada dostępu do VIP na okres tygodnia, dwa tygodnie, do końca edycji,
b) w przypadku braku wygaśnięcia dostępu do VIP: 1 x warn, drugi warn, ban na postać.

E4. Nie blokujemy spotów - po wbiciu 400 lvl schodzimy ze spota lub oddajemy go osobie, która stoi i obok nas czeka w kolejce.

E5. W przypadku sytuacji, w której właściciel spota oraz osoba o niego się ubiegająca mają 400lvl - prawo do spota przysługuje graczowi, który był na nim pierwszy.

E6. Niedopuszczalne jest zajmowanie spota przez gildie lub wybranych graczy i przekazywanie go sobie wzajemnie w party nie uwzględniając czekających w kolejce. Kogo nie ma przy spocie, traci do niego kolejkę. Rezerwacji u nas nie ma.

E7. Na serwerze VIP traktujemy innych graczy z szacunkiem. Wyrazem tego jest wzajemne dawanie sobie party. W tym celu należy ustawić komendę /setparty z hasłem "party".

E8. Odmowa party bez istotnych powodów (kiedy one występują opisano niżej) jest brakiem kultury i snobizmem. Powoływanie się na zasady gildii - przejawem szowinizmu. Jest to złamanie zasad obowiązujących na VIP. Istotne powody to wcześniejsze WIELOKROTNE OSOBISTE przeprawy z tym graczem zgłaszane do GM, posiadanie screenów (do najmniej kilku) z jakichś awantur, oskarżeń, problemów z owym graczem (i tylko takie, które nie były wykorzystane w dziale skargi), szukanie pomocy, mediacji u AT (wielokrotne).

E9. VIP za GR otrzymuje się wyłącznie na konto na którym wykonano GR. Kto posiada dożywotniego VIP, a otrzyma bana na konto - traci uprawnienia.

E10. W przypadku posiadania warna na jakiejkolwiek postaci nie ma możliwości odebrania dostępu do VIP za GR i zakupu w WebShopie.

EVENTY:

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące eventów na serwerze znajdziecie tutaj: http://forum.soulmu.pl/viewtopic.php?t=13948

MASTER EXP
F1. Należy wyexpić 5 różnych postaci na jednym koncie.

F2. Każda z postaci ma mieć 400 lvl, 100 res oraz wykonane wszystkie questy.

F3. Na koncie NIE MOŻE być żadnej postaci z GR-em. Jeśli ktoś wykona GR przez "pomyłkę" musi skasować tę postać i zacząć od początku expić nową, bo inaczej odpada z zabawy.

F4. Po spełnieniu powyższych warunków należy napisać dwie wiadomości na forum do adminów o wykonaniu zadania:
a) Alyaa - screen z widokiem postaci z panelu gracza,
b) Leyas - informacja jaki set wybiera się w nagrodę oraz na której edycji nagroda jest odbierana.

F5. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania Alyaa doda na forum odpowiednią rangę MasterEXP (na podstawie której Leyas przyznaje nagrody), a Leyas zablokuje na tym koncie możliwość wykonywania GR-ow i przyzna nagrodę.

F6. Zgłoszenie o wykonania zadania na danej edycji należy wysłać najpóźniej następnego dnia po zakończeniu edycji/wyłączeniu serwera. Zgłoszenia późniejsze nie będą nagradzane.

F7. Nagrodę można odebrać na edycji, na której wykonało się zadanie MasterEXP lub na nowej (najbliższej).

F8. Nagrodą jest ranga na forum oraz:
a) broń i set +15+FO oraz wingi 3 lvl (bez biżuterii) - jeśli nagroda odbierana jest na trwającej edycji;
b) set +13+FO (bez biżuterii, broni i skrzydeł) - jeśli nagroda odbierana jest na nowej edycji.

F9. Po zdobyciu tytułu Master EXP nie można z tego konta kasować żadnej postaci.

cASTLE SIEGE
G1. CS ustawiony jest na niedzielne dwie godziny - od 19 do 21. Jest to maksymalny czas trwania eventu. Aby uczynić rozgrywkę ciekawszą CS może być zakończony przed tym czasem.

G2. O czasie trwania CS decyduje AT. Przed CS-em w dziale GM ZONE ktoś z AT będzie podawał czas CS-a. Zawsze będzie to minimum 35 minut. Informacja o końcu CS będzie ogłoszona komunikatem na minutę przed zakończeniem. Graczy obowiązuje komunikat podawany przez Game Mastera, cokolwiek by pokazywał eventowy zegar.

G3. Zapisywanie fikcyjnych gildii na CS po to, by innym utrudniać zapisywanie się lub w celu blokowania kości jest zabronione. Za fikcyjne uznaje się gildie mniejsze jak 15 graczy, z czego 5 ma mniej jak 5 resów. Za powyższe - ban na postać GuildMastera.

G4. Nie stawienie się zapisanej gildii i GuildMastera na CS skutkuje banem na postać GuildMastera.

G5. GuildMaster sojuszu/gildii biorącej udział w evencie, może na czas eventu udostępnić konto osobie trzeciej, pod warunkiem że osoba ta nie jest banitą, oraz zrobi to na forum publicznym, w odpowiednim wątku: http://forum.soulmu.pl/viewtopic.php?t=20546

G6. Na CS-ie obowiązuje zakaz używania konia (Dark Horse) i fenrira przez Guild Masterów biorących udział w walce.

67. Podczas rozgrywki Castle Siege niedopuszczalne jest przeszkadzanie rywalom za pomocą komendy TRADE etc. Zabrania się wyrzucania map, zaproszeń lub większej ilości “śmieciowych” itemów przed, jak i w, komnacie. Zabrania się stania/blokowania/bicia w bramach.

CRYWOLF
H1. Obowiązuje całkowity ZAKAZ PK podczas trwania EVENTU.

DEEP EVENT
I1. Obowiązuje całkowity ZAKAZ PK podczas trwania EVENTU.

LICYTACJE
J1. W czasie trwania licytacji zabronione jest pisanie na /post w sprawach innych niż event. Na /post piszą osoby WYŁĄCZNIE biorące udział w licytacji. Zakłócenie ciszy na /post karane jest warnem. W przypadku recydywy może się to zakończyć utrata postaci.

J2. Każdy licytujący gracz musi w chwili STARTU eventu posiadać wszystkie itemy płatnicze na swoim koncie. Nie wolno ich odbierać, dobierać w trakcie licytacji lub po od innych graczy!

J3. Osoba licytująca MUSI posiadać konto na forum i mieć wpisane wszystkie nicki swoich postaci.

J4. Licytację odbywają się ZAWSZE na SUB NON-PVP.

J5. Licytujemy pisząc na chatcie, tzw "ogólnym" (poprzez /post) NIGDY NA PRV oraz /GPOST!


PONADTO zachęcamy do zapoznania się z forum.soulmu.pl => Soulmu => FAQ. Tam znajdują się wszelkie zmiany i poradniki.


gruStyczeń 2021
lut
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktualnie:Najwięcej:
Gildia:
Burbon


Lider: waloR


Gildia
MoL
Punkty

Zwycięskie województwo:
Lubuskie 6 309

NickPunktyWoj.
1Dominator586 400
2Vazkez3444 400
3TheDark168 400
4DajB0ngo142 100
5Manisha132 400
6Kornel128 801
7LastSlimek121 200
8Globus121 200
9INSS119 200
10Robaczek94 400

Gildia
Punkty
14FuN
2 384 152
2Elit4
1 886 589
Burbon
1 286 662
4Hekata
384 693
5Zdechlak
351 724


Administrator:
 Alyaa
offline
Zenteris
offline

Game Master:
 Talissa
offline
 Arhont
offline
 Metmac
offline
 Dzejkob
offline
 Eneo
offline

Ostatnie filmy z youtube:Aktualizacja nicków w profilu na
forum soulmu
statystyka

20.07.2018 - nowy klient
Pobierz KLIENTA
437 MB
Najnowsza wersja gry: 6.1.0.71 (IGC.dll) (WYMAGANY PATCH)