Województwo Graczy Wynik
Lubelskie 1995 343
Warmińsko-mazurskie 994 343
Lubuskie 1603 695
Świętokrzyskie 1253 280
Podlaskie 1533 197
Opolskie 2063 138
Wielkopolskie 1712 966
Zachodniopomorskie 2252 945
Kujawsko-pomorskie 1692 863
Pomorskie 1712 840
Małopolskie 2582 396
Mazowieckie 3912 366
Łódzkie 2172 227
Podkarpackie 2971 882
Śląskie 5341 823
Dolnośląskie 3841 580